Tillsammans förbättrar vi sjukvården i Västra Götaland 

De flesta unga i Ale har en bra uppväxt men det finns ett växande antal unga, framförallt tjejer, som inte mår så bra. Vi ser att långa köer till BUP förvärrar deras situation och att tidiga insatser är avgörande. Samverkan mellan kommunens skolhälsovård och regionens ungdomsmottagning är mycket viktig.

Fungerande akutmottagningar är också viktigt. Det är grunden för att patienterna ska känna trygghet och uppleva ett säkert bemötande. En utveckling av ambulanssjukvården skapar både tryggare vård och mindre köer då en kompetent ambulansvårdare skickar dig som är sjuk rätt med en gång.

Vi vill:

  • I Ale finns det fyra vårdcentraler. Vi är stolta över dem alla och vill behålla dem där de idag finns. De behövs och skapar närhet, trygghet och valfrihet.
  • Inrätta en psykosocial mottagning för ungdomar under 25 år
  • Kapa onödiga väntetider och korta köer.
  • Öka tillgänglighet och valfrihet i vården, oavsett vilken vård man önskar.

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi regionen

Ida Löfgren
Sjuksköterskestuderande

RSS